OM OSS

KM BYGG

KM Bygg har många delar inom byggbranschen som du eller ni kan komma att behöva vid en byggentreprenad eller ett byggserviceuppdrag. Vi tar ansvar för de delar vi levererar och även för våra anlitade underentreprenörer samt leverantörer. Så när det gäller byggentreprenader eller byggservice kan du med förtroende vända dig till KM Bygg.

Oavsett om byggjobbet är stort eller litet är det viktigt för oss att du som kund ska vara delaktig i processen och känna trygghet i att arbetet utförs och levereras enligt överenskommelse. På KM Bygg arbetar vi med byggplaneringsverktyg där alla arbeten planeras gällande byggplanering, ekonomi, tidsplanering, mötesrutiner, checklistor, KMA-arbete med mera.

Våra hantverkare är kunniga och engagerande. Vi har snickare, plattsättare, murare samt mattläggare. Dessutom har vi goda relationer med installatörer som vi anlitar som underentreprenörer.

Vi är vana att arbeta i team och stämmer av kontinuerligt internt hur våra olika projekt fortlöper. Allt för att du som kund ska få jobbet gjort i den tid du förväntar dig.

KM Bygg är ISO-certifierade i 9001 (kvalitén), 14001 (miljön) och 45001 (arbetsmiljön)

Vid val av byggmetoder, underentreprenörer och material är vår strävan att alltid minimera miljöpåverkan och samtidigt skapa bästa förutsättningar för en god arbetsmiljö för våra anställda.

       

ISO-certifierade

KM Bygg är ISO-certifierade i 9001 (kvalitén), 14001 (miljön) och 45001 (arbetsmiljön)

Effektiv byggplanering

Alla arbeten planeras gällande byggplanering, ekonomi, tidsplanering, mötesrutiner, checklistor, KMA-arbete med mera.